#

Social Monitoring

Social Monitoring ในทุกวันนี้นับว่าทำอะไรได้มาากกว่าสมัยก่อนค่อนข้างเยอะ แต่คำถามที่หลายๆ คนจะถามกันคือเราจะเอาเครื่องมือนี้มาทำอะไรได้บ้าง ในคอนเซปต์ของ Social Monitoring นั้นถือเป็นเรื่องที่น่ามีประโยชน์อยู่ไม่น้อยกับการที่มีเครื่องมือช่วยในการกวาดข้อมูลและคอนเทนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน Social Media เพื่อให้คนทำงานสามารถดูภาพรวมหรือวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

ดูความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือสินค้าของตัวเอง

หนึ่งในสิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญมากๆ คือเสียง Feedback จากลูกค้าของตัวเองว่าพวกเขาพูดถึงสินค้าและบริการของเราอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร โดยไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์แง่ลบหรือแง่บวก เราก็ควรรับฟังและนำกลับมาวิเคราะห์

ดูความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเรา

เราก็สามารถใช้วิธีเดียวกันทำกับคู่แข่งด้วยเช่นกันเพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะ นั่นทำให้เราเห็นภาพการแข่งขันและเสียงตอบรับได้ของผู้บริโภคที่มีต่อคู่แข่งได้ด้วย

ดูกระแสที่คนพูดถึง

เรายังสามารถจับกระแสได้ด้วยว่าตอนนี้คนกำลังพูดถึงอะไรเป็นพิเศษ พูดถึงประเด็นไหนมากแค่ไหน เพื่อคุณที่จะสามารถประเมินได้ว่าอะไรเป็น “กระแสจริง” หรือ “กระแสหลอก” โดยสามารถนำมาดูต่อว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง