สินค้าแนะนำ
Services

ระบบเยี่ยมญาติ

Video & Phone Visitation

Model FaceTime
Model ห้องเยี่ยม
    FTM152M-U        FTM172M-U
    
FTM152M-F        FTM152M-F
Model ห้องแดน
   
FTS152M-U         FTS152M-U
    
FTS152M-F          FTS152M-F

ผู้ผลิตและจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    ด้านระบบเครือข่าย - Networking
 • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย  - > Network Diagram and Network Topology Design.
 • ติดตั้งระบบเครือข่าย                      - > Network Implementation (Firewall , Switching , Router,                                                             Wireless , Authentication , NAC , Policy and Security                                                             รวมถึงนโยบายการเข้าถึงเครือข่าย)
 • พัฒนาระบบความปลอดภัย            -> Network Security (NAC VIPM , HDN Switch , ACL)
 • ระบบโทรศัพท์และการสื่อสาย        -> IP PABX , IP Phone / VOIP / Analog PABX / Video                                                            Conference
   ด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ - Server and Services
 • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายบริการ  -> System and Service Design. (Domain, DNS ,                                                                        DHCP , File , Print , Mail , Cloud , Database server ,                                                                       Storage Server , VMWare)
 • พัฒนาระบบความปลอดภัยของ Server      -> System Security (Anti-Virus , Backup & BCP                                                                       , Permission  , Log )
 • แก้ปัญหาและป้องกันปัญหา                      -> Preventive and Corrective (DR Site , BCP )                                                                      ช่วยแก้ปัญหาระบบเมื่อลูกค้ามีปัญหาเกิดขึ้น
   ด้าน Outsource  – Outsource Services.
 • ให้บริการจ้างเหมาะในการดูแลระบบ         - > System and Network Outsource ได้ทั้งแบบ By                                                                        Case หรือ Monthly ตามประเภทของ Engineer ที่ต้องการ
 • ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเครือข่าย      -> IT Security Auditing ตั้งแต่ออกแบบนโยบาย จนถึง                                                                          ตรวจสอบและสร้างระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศทั้งระบบ

   ด้านติดตั้งสายสัญญาณ – Cabling and CCTV.

 • ให้บริการเดินสายสัญญาณ                       - > Cabling สายสัญญาณต่าง ๆ ทั้งแบบ Fiber Optic / LAN /                                                                        Telephone / สายไฟฟ้า / RG6
 • ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด         - > CCTV and Access Control                                                                        ติดตั้งทั้งระบบกล้องแบบ Analog และ IP Camera                                                                        พร้อมทั้งระบบสำรองข้อมูลแบบ DVR , NVR และ Storage
 • ออกแบบและสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์              - > Datacenter and Server room  design (Raise floor , Fire Detection ,  FM200 / Stat-X / Fire Ball , Access Control)

     “เรามุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนี่ง เพื่อช่วยส่งเสริมและขับดันให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย

GLOBAL PARTNER
© 2017 Complus IT Service Co.,Ltd. All rights reserved.