สินค้าแนะนำ
Reference

ระบบเยี่ยมญาติ

Video & Phone Visitation

Model FaceTime
Model ห้องเยี่ยม
    FTM152M-U        FTM172M-U
    
FTM152M-F        FTM152M-F
Model ห้องแดน
   
FTS152M-U         FTS152M-U
    
FTS152M-F          FTS152M-F

ผู้ผลิตและจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reference Site
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • โครงการ ระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone
  • ติดตั้งระบบโทรศัพท์ จำนวน 190 ตัว พร้อม Server จำนวน 4 ตัว
NSM
 • โครงการระบบเครือข่าย และที่ปรึกษารายปีองค์การพิพิธภัณฑ์วทยาศาสตร์แห่งชาต
  • เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายตั้งแต่เริ่มแรกของระบบ และได้รับสัญญาณการจ้างเป็น Outsource เป็นเวลาหลายปีต่อมา

บจก.คาสทูล 108

 • โครงการ ระบบเครือข่าย , Wi-Fi และ กล้องวงจรปิด
  • เดินสายและติดตั้งระบบเครือข่าย Network
  • ติดตั้งระบบ Domain Server , File Server , Thin Server และ Storage Server
  • กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ในโรงงาน
  • ระบบ Wireless

TISTR

 • โครงการ ระบบเครือข่ายเชื่อมโยง 3 สำนักงาน  และที่ปรึกษารายปี
   เทคโนธานี , บางเขน และ บางปู
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • เป็นผู้ออกแบบระบบ Domain และพัฒนาระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่าง 3 สาขา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการ ระบบเครือข่าย และ ระบบ Wirelessคณะเภสัชศาสตร์ และ  คณะดุริยางคศิลป์ และศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ออกแบบระบบ Wireless and Authentication ให้กับ 2 คณะ และอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงระบบ Network Datacenter

Jewel ARC

 • โครงการ ระบบเครือข่าย , Wi-Fi , กล้องวงจรปิด และ Access Control
  • เดินสายและติดตั้งระบบเครือข่าย
  • Network
  • ติดตั้งระบบ Domain Server , File Server , Exchange Mail Server และ PABX
  • กล้องวงจรปิด และ Access Control ในโรงงาน
  • ระบบโทรศัพท์ VOIP ระหว่าง โรงงานชลบุรี และ สำนักงานใหญ่กทม.

เรือนจำคลองไผ่

 • โครงการ ซ่อมแซมและย้ายระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera และ Server Room
  • ย้ายห้อง Server  และอุปกรณ์อื่น ๆ
  • ซ่อมและเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิด
  • ระบบเสียงตามสาย และ ระบบเยี่ยมญาติ
  • ระบบไฟฟ้าและการตัดสัญญาณโทรศัพท์

บจก.ฝาจีบ(มหาชน)

 • โครงการ กล้องวงจรปิด

  • เดินสายและติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งโรงงาน จำนวนรวมมากกว่า 200 ตัว
  • เดินสาย LAN และ Fiber Optic

โรงงาน MPM AND MMI

 • โครงการ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อโรงงาน5 โรงงาน
  ผู้ผลิต ชิ้นส่วน HDDรายใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  • เดินสาย Fiber Optic , LAN และ โทรศัพท์ เพื่อเชื่อมต่อ 5โรงงาน
  • ติดตั้งระบบ VOIP ผ่าน FXS จำนวน 8 คู่สาย
  • แก้ปัญหาและวางระบบ Domain Server , File and Print Server

อื่นๆ อีกมากมาย .........

     “เรามุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนี่ง เพื่อช่วยส่งเสริมและขับดันให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย

GLOBAL PARTNER
© 2017 Complus IT Service Co.,Ltd. All rights reserved.