สินค้าแนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบเยี่ยมญาติ

Video & Phone Visitation

Model FaceTime
Model ห้องเยี่ยม
    FTM152M-U        FTM172M-U
    
FTM152M-F        FTM152M-F
Model ห้องแดน
   
FTS152M-U         FTS152M-U
    
FTS152M-F          FTS152M-F

ผู้ผลิตและจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวปี 2560
จัดบูทงานสัมนา ที่ CDIC วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560
งานสัมนาสำหรับสายงาน Security Network
งานสัมนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 20 กรกฎาคม 2560

 

Handreamnet Thailand

งานสัมมนาสำหรับสายงาน Security Network ใกล้เข้ามาแล้ว
วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซ่าร์ กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น.
GLOBAL PARTNER
© 2017 Complus IT Service Co.,Ltd. All rights reserved.