สินค้าแนะนำ
เกี่ยวกับเรา

ระบบเยี่ยมญาติ

Video & Phone Visitation

Model FaceTime
Model ห้องเยี่ยม
    FTM152M-U        FTM172M-U
    
FTM152M-F        FTM152M-F
Model ห้องแดน
   
FTS152M-U         FTS152M-U
    
FTS152M-F          FTS152M-F

ผู้ผลิตและจำหน่าย

ประวัติเกี่ยวกับเรา
บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2549 (เดิมทีเปิดในนาม หจก. คอมพ์พลัส เซอร์วิส ซึ่งเปิดดำเนินงานตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2542) เพื่อให้บริการ ในด้านการให้คำปรึกษาดูแล พัฒนา และแก้ปัญหาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมููลและเครือข่าย พร้อมทั้งการออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด

Total Solution & Information Technology Services


     “เรามุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนี่ง เพื่อช่วยส่งเสริมและขับดันให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย

GLOBAL PARTNER
© 2017 Complus IT Service Co.,Ltd. All rights reserved.